1. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW:

1.1. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie poprawnych danych adresowych oraz numeru telefonu lub adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

1.2. Zakupy w sklepie internetowym mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

1.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

1.4.Sklep internetowy meble24h.com.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 16, soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.

1.5.Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 1 do 21 dni roboczych (licząc od momentu potwierdzenia zamówienia) i jest określony w informacji widniejącej w karcie produktu.

1.6.Sklep meble24h.com.pl zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionych formularzy zamówienia.

1.7.Każdy Klient, który posiada konto w naszym sklepie ma możliwość sprawdzenia statusu złożonego zamówienia. W tym celu należy zalogować się na stronie meble24h.com.pl, a następnie, przy wykorzystaniu funkcjonującego na stronach mechanizmu, sprawdzić status realizacji złożonego uprzednio zamówienia.

1.8. Złożone zamówienie można zmienić lub anulować w przypadku, gdy przesyłka nie została jeszcze wysłana.

1.9. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7dni roboczych nie będą realizowane.

2. FORMY PŁATNOŚCI:

2.1. Płatności można dokonać poprzez:

- przelew bankowy - wpłata na konto;

- płatności on-line - przelew w 24h - system płatności internetowych;

2.2. Przy płatności przelewem, poprzez Płatności on-line zamówione produkty wysyłane są po otrzymaniu z banku potwierdzenia wpłynięcia przelewu na nasze konto.

2.3. Wszystkie ceny podane na stronie meble24h.com.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2.4. Na życzenie klienta wystawiamy Faktury VAT. W takim przypadku Zamawiający upoważnia meble24h.com.pl do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

2.5. meble24h.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W przypadku potwierdzonego zamówienia firma zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana zostanie za nie zawartą.

2.6 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARU:

3.1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem kuriera Inpost, Fedex lub dostawy transportem prosto od producenta.

3.2. Sklep meble24h.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, w sytuacji, gdy Klient poda błędny bądź niepoprawny/nieprawdziwy adres dostawy. Jeżeli przesyłka zostanie zwrócona do naszego sklepu (z powodu podania błędnych danych, odmowy odebrania przesyłki itp.) Klient zostanie obciążony kosztami transportu.

3.3. Do każdego zamówienia sklep meble24h.com.pl dolicza koszty przesyłki (cena towaru + cena przesyłki). Wszystkie opcje kosztów dostawy widoczne są w koszyku Klienta w trakcie realizacji zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

3.4. Jeżeli towar został zakupiony w ofercie w której przesyłka stanowiła gratis, a po otrzymaniu towaru klient zdecyduje się na jego zwrot, to pieniądze są zwracane na jego konto, jednak po odliczeniu realnych kosztów poniesionych przez sprzedawcę w związku z tą transakcją (kosztów przesyłki , pakowania i przesłania pieniędzy).

3.5. Przed nadaniem przesyłki towar jest sprawdzany.

3.6. Podczas odbioru przesyłki klient zobowiązany jest sprawdzić stan towaru przy odbiorze, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy sporządzić formularz uszkodzeń.

4. GWARANCJE, REKLAMACJE, RĘKOJMIA:

4.1. GWARANCJA

4.1.1. W przypadku zauważenia przez kupującego wady zakupionego towaru w terminie do 12 miesięcy od daty wydania, przyjmuje się że towar był już wadliwy w momencie sprzedaży i to sprzedawca musi udowodnić że sprzęt był używany w sposób nie zgodny z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub wada powstała w wyniku uszkodzeń mechanicznych za sprawą użytkownika.

4.1.2. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12 a 24 miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Na przykład jest wynikiem zastosowania materiałów niskiej jakości, nieprawidłowej produkcji czy też niepoprawnej instrukcji obsługi lub konserwacji. Na poparcie swoich twierdzeń może (ale nie musi) skorzystać z pomocy specjalistów, w tym z opinii i analiz niezależnych rzeczoznawców.

4.1.3. Odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz trwa 2 lata od jej wydania jeśli karta gwarancyjna bądź producent nie stanowi inaczej.
(Kodeks cywilny, art. 577 § 4).

4.1.4. 14 dni to czas, w którym sprzedawca musi ustosunkować się do roszczenia klienta (uwaga – nie dotyczy to odstąpienia od umowy).
(Kodeks cywilny, art. 5615 i 568 § 1 i 580 § 2).

4.1.5. Uszkodzona przesyłka – sprzedawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez konsumenta, chyba że klient sam zaproponował firmę kurierską.
(Kodeks cywilny, art. 548 § 3)

4.1.6. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w sklepie. Służy do tego specjalny formularz dostępny pod adresem: meble24h.com.pl/rma/

4.1.7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.

4.1.8. Do reklamowanego towaru należy dołączyć wszystkie dokument zakupu oraz kartę gwarancyjną dostarczone przez sprzedawcę.

4.1.9. Sklep nie przyjmuje ŻADNYCH przesyłek za pobraniem.

4.2. RĘKOJMIA

4.2.1. Jeśli towar jest nie zgodny z opisem bądź wadliwy konsument może od razu żądać:
- naprawy
- wymiany
- obniżenia ceny (klient musi zaproponować o ile),
- odstąpienia od umowy (tylko, jeżeli wada jest istotna).

4.2.2. W przypadku kiedy klient żąda zwrotu pieniędzy za towar nie zgodny z umową bądź wadliwy, sprzedawca ma szansę na wybronienie się przed koniecznością oddania pieniędzy. Na przykład, gdy naprawa lub wymiana nastąpi bardzo szybko.

4.2.3. To konsument decyduje o sposobie doprowadzenia sprzętu do stanu zgodnego z umową. Wymiana na nowy lub naprawa.

4.2.4. Przykład:
- W trybie rękojmi "Zepsuty pilot od telewizora nie może być podstawą żądania od sprzedawcy wymiany całego sprzętu lub zwrotu pieniędzy. W takiej sytuacji wiążący dla kupującego będzie wybór dokonany przez sprzedawcę. W tym wypadku będzie to najpewniej wymiana niedziałającego elementu."
(Kodeks cywilny, art. 560 i dalsze)

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

5.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez meble24h.com.pl (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

5.2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

5.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – meble24h.com.pl

5.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@meble24h.com.pl


6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW, ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

6.1. WARUNKI

6.1.1. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 grudnia 2014 roku, zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie.

6.1.2. W okresie tak zwanego 14-dniowego prawa do namysłu konsument może testować zakupiony towar dokładnie w taki sam sposób, jak zrobiłby to w sklepie stacjonarnym. Klientowi wolno przymierzyć kupione buty, ale już nie może wyjść w nich na zewnątrz.

6.1.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, na przykład przez nieprawidłowe korzystanie. - Jeżeli konsument zmniejszy wartość rzeczy przez niewłaściwe użytkowanie przedsiębiorca może obciążyć go dodatkowymi kosztami.

6.1.4. Towar nie może być zwrócony, jeśli zamawiający zdjął opakowanie (np. folię ochronną) lub plomby zabezpieczające towar które stanowią istotny dowód jego nie używania.

6.2. TERMINY

6.2.1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru.

6.2.2. Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu taką informację, to termin upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

6.2.3. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie ma znaczenia to, że sprzedawca otrzyma je po upływie terminu.

(Podstawa prawna: art. 27–29 ustawy o prawach konsumenta)

6.3. FORMA

6.3.1. Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej uczynić to na piśmie.

(Podstawa prawna – art. 30 ustawy o prawach konsumenta)

6.4. SKUTEK

6.4.1. W razie odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. Trzeba przy tym pamiętać, że zarówno przedsiębiorca, jak i konsument mają w związku z tym określone zobowiązania.

6.4.2. Sprzedawca musi niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym minimalne oferowane w momencie zakupu koszty dostarczenia towaru bez względu na to jakie wybrał klient (różnice pokrywa klient). Pieniądze powinny zostać zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla niego z dodatkową odpłatnością).

6.4.3. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy lub potwierdzenia jej odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

6.4.4. Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.4.5. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli konsument nie uczyni tego w przepisowym czasie, odpowiada przed przedsiębiorcą za skutki swojej zwłoki, ale nie rzutuje to na skuteczność samego rozwiązania umowy w wyniku złożonego oświadczenia o odstąpieniu od niej (czyli opóźnienie zwrotu nie wpływa na skuteczne rozwiązanie umowy).

(Podstawa prawna: art. 32, 34 ust. 1 i 3, art. 37 ustawy o prawach konsumenta)

6.5. KOSZTY

6.5.1. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi równowartość ceny zakupionego towaru wraz z kosztami doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.

6.5.2. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.

6.5.3. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

(Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta)

6.6. WYŁĄCZENIA PRAWA DO ODSTĄPIENIA

6.6.1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów między innymi:
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
- w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał;
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
- w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy
- w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartych w drodze aukcji publicznej

(Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta)

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

7.1. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

7.2. Wygląd i kolor produktów znajdujących się na stronach meble24h.com.pl w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od tych prezentowanych na zdjęciach.

7.3. Korzystanie z oferty sklepu meble24h.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

7.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.6. Po odebraniu przesyłki klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie dostarczone paczki, elementy zgadzają się z zamówieniem.

7.7. O ewentualnych brakach klient powinien poinformować nas w jak najszybszym terminie ( powyżej 4 dni od odbioru przesyłki reklamacje z tyt. braków w dostawie mogą być nie uznawane).

7.8 Jeśli paleta/paczka nosi ewidentne ślady uszkodzenia klient jest proszony o spisanie protokołu szkody z kurierem ( na protokole należy wpisać symbole z uszkodzonych paczek) a samą przesyłkę należy odebrać - doślemy tylko uszkodzone elementy/paczki.

7.9 Jeśli w przesyłce znajdowała by się paczka/element nie widniejący na proformie lub nie zamawiany nie należy go rozpakowywać/montować tylko poinformować nas o zaistniałej sytuacji.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.2. Wyrażam zgodę na: Przetwarzanie przez Firma Handlowa Bose Sergiusz Borczyk, moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem formularza.

8.3. Administratorem danych osobowych jest Firma Handlowa Bose Sergiusz Borczyk z siedzibą w 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 45, Nip 5732296847

8.3.1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie firmy. Przetwarzanie wystąpi na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8.3.2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 365 dni od dnia realizacji zamówienia w przypadku zamówień jednorazowych lub do czasu usunięcia konta w przypadku rejestracji konta, a po tym terminie automatycznie usuwane z systemów informatycznych Firma Handlowa Bose Sergiusz Borczyk. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

8.4. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT
- operatorzy pocztowi i kurierzy
 
8.5. Przekazane dane przetwarzane będą przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej (serwerów) .

8.6. W przypadku wysyłek zagranicznych Dane Osobowe przekazane zostaną do oddziałów kuriera poza granicami Polski, ale w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

8.7. Dane Osobowe znajdujące się na zewnątrz przesyłki zawierającej zamówiony towar, takie jak Dane Osobowe na etykiecie przesyłki, są widoczne dla stron trzecich, co jednak nie może być uznane za podstawę rozpoznania Naruszenia Ochrony Danych Osobowych.

8.8. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.9. Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8.10. Podanie powyższych danych osobowych jest wymagane przez Firma Handlowa Bose Sergiusz Borczyk w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży. Konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych wymaganych przez Firma Handlowa Bose Sergiusz Borczyk jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

9. DANE FIRMY

Sergiusz Borczyk

Firma Handlowa Bose

ul. Krakowska 45

42-202 Częstochowa

tel: 501 224 118

NIP: 573-229-68-47

REGON: 151394890

e-mail: info@meble24h.com.pl

adres do reklamacji: info@meble24h.com.pl